Podpora mesta Prešov

Mesto Prešov podporilo športové podujatie   Grand Prix mesta Prešov 2018 z medzinárodnou účasťou sumou vo výške 5200 € .

Späť na zoznam článkov