Poďakovanie za poskytnuté 2% z Vašich daní

Milí priatelia cyklistiky, touto cestou Vás chceme v mene všetkých mladých cyklistov 
združených v ŠK VELODRÓM požiadať a zároveň poďakovať za poskytnuté 2% z Vašich daní

Späť na zoznam článkov