Kontakt

Š.K. Velodrom Prešov o.z.
Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava.
Táto adresa je súčasne poštovou adresou na doručovanie písomností.

IČO: 42339502
DIČ: 2024134013

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: IBAN: SK28 0900 0000 0050 5198 2211
SWIFT - SLSPSKBX

Prezident klubu

Manažér klubu

 

 

Kontaktný formulár