Ubytovací poriadok Velodrom Prešov

Klient, ktorý si prenájme izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie ubytovne má právo ubytovanie okamžite zrušiť.

 1. Ubytovňa môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží správcovi ubytovne svoj platný doklad totožnosti. Podpisom potvrdí, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 2. Ubytovňa poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je ubytovňa zriadená.
 3. Užívanie ubytovaní v ubytovni je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovňa povinná klienta ubytovať ma dohodnutý termín.
 5. Klient platí za použité lôžko na izbe - nie za celú izbu, tzn. ak je na viaclôžkovej izbe ubytovaný len jeden klient, platí len za 1 lôžko podľa cenníka danej izby.
 6. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s ubytovňou.
 7. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10:00 hod posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom čase, ubytovňa mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 8. Klient pri  odhlásení izby si vopred vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď ohlási na recepcii.
 9. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby ubytovania  má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností správca, chyžná, údržbár, prípadné vedúci ubytovne alebo kontrola.
 10. Ubytovňa nezodpovedá za prípadne nezhody alebo konflikty medzi ubytovanými hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích priestoroch.
 11. Na izbe nie je možné prijímať návštevy!
 12. V priestoroch celej budovy je zakázané fajčiť!
 13. Ubytovňa zabezpečí pri zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 14. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie klient premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy, ani inak zasahovať do televíznych prijímačov a ostatného majetku ubytovne.
 15. V objekte ubytovne a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov).
 16. Klient sa nesmie na izbe, chodbách a v spoločenskej miestnosti hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať televízne a rozhlasové prijímače. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je povinný dodržiavať nočný kľud.
 17. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere izby, dvere na chodbu ubytovacej časti, vchodové dvere do budovy a vstupnú bránu na oplotení (prípadne bránu pri vjazde autom). Bránu na oplotení, vchodové dvere do budovy a dvere na chodbe do ubytovacej časti po sebe vždy uzamkne aj po príchode.
 18. Klient platí účet pri príchode. Pri dlhodobejšom pobyte hradí ubytovanie vždy na 14 dní vopred a to 1. a 15. deň v mesiaci.
 19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne príjme správca ubytovne.
 20. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii u správcu ubytovne.
 21. Klient si udržiava poriadok na izbe svojpomocne, odpadky z koša denne vynáša do kontajnera pred budovou. Správca zabezpečuje upratovanie chodby a spoločných priestorov.
 22. Posteľné prádlo sa mení 1 x týždenne, vždy v pondelok.
 23. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia stanovené v tomto ubytovacom poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho poruší, vedenie ubytovne má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

Cena za ubytovanie je 15,66 Eur/osobu/noc vrátane miestnej dane

Prešov, 01.01.2022
Správca ubytovne: Jozef Delej, tel.: +421 902 901031