Cenník služieb

Záujemcovia kontaktujte SPRÁVCU Velodrómu - +421 902 901 031

Hodiny pre verejnosť na Velodróme 1€ / na 1 hodinu a 1 osobu
Poskytnutie velodrómu a priestorov na súťaž 25 € / na 1 hodinu
Zabezpečenie zdravotnej a záchrannej služby 45 € / na 1 hodinu
Poskytnutie velodrómu na tréning pre jeden klub 15 € / na 1 hodinu