História

Velodrómu v Prešove

Mesto Prešov sa v súčasnosti môže pochváliť krásnym cyklistickým komplexom a jediným velodrómom na Slovensku.

Výstavbu velodrómu inicioval veľmi aktívny cyklistický oddiel Lokomotíva Prešov v spolupráci s mestom Prešov a Federálnym zväzom cyklistiky v Prahe. Predsedom oddielu bol vtedy Ing. Juraj Kollár, ktorý bol v tom čase aj zamestnancom mestského úradu v Prešove a bol hlavným iniciátorom výstavby cyklistickej dráhy. V 80-tych rokoch bol prešovský cyklistický oddiel jedným z najlepších a najväčších cyklistických oddielov nielen na Slovensku ale aj v celej ČSSR. Členská základňa od cyklistických tried až po TSM (tréningové stredisko mládeže) a SVŠ (stredisko vrcholového športu) tvorila 160 – 180 cyklistov.

Stavba sa realizovala viac ako 5 rokov (1983-1989) v dôsledku vytvárania 65.000 m3  násypu z ruín asanovaných domov. Projektantom bol Sportprojekt Brno, dodávateľom boli Cestné stavby Prešov. Komplex štadióna bol realizovaný v rámci akcie „ Z“ (zveľaďovania) s finančným príspevkom ČSZTV v Prahe. V tom čase certifikovala velodróm UCI v Paríži na základe špičkového odborníka Ing. Cibuľu, ktorý si aj patentoval nové parametre velodrómu. Projekcia ako prvá na svete zohľadnila nové parametre. Elipsovitý pôdorys sa rozšíril, čím prechodnice z roviny do oblúkov boli plynulejšie pre jazdu. Zvýšili sa sklony dráhy – oblúky 370, rovinky 120. Velodróm spĺňal vtedy platné olympijské parametre dĺžky dráhy 333,33 m (3 kolá = 1 km). Šírka dráhy je 7,50 m, nájazdový chodník 2,40 m. Nové parametre umožňujú dosahovať plynulejšiu jazdu a väčšie rýchlosti.

Velodróm bol daný do používania v roku 1989. Slávnostné prestrihnutie pásky a oficiálne odovzdanie velodrómu realizoval predseda federálneho zväzu cyklistiky ČSZTV v Prahe Vladimír Holeček, neskorší viceprezident medzinárodnej cyklistickej federácie UCI v Paríži, spolu s olympijským víťazom na dráhe z Montrealu 1976 a trojnásobným majstrom sveta v dráhovej cyklistike Antonom Tkáčom. Prvým športovcom, ktorý sa oficiálne dotkol plochy štadióna pri jeho otvorení bol parašutista Prešovčan Ladislav Platko, zaslúžilý majster športu a svetový rekordér, slávnostným zoskokom. Následne Anton Tkáč v obleku odjazdil na velodróme prvé čestné kolo.

Na velodróme sa konali viackrát aj Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike. Dva majstrovské tituly tu získala aj Lenka Ilavská – najlepšia cyklistka Slovenska v histórii, olympionička z OH Atlanta 1996, víťazka pretekov Giro d´Italia, štvornásobná účastníčka najväčších svetových pretekov Tour de France a mnohých ďalších svetových a európskych súťaží. Na velodróme  v r. 2003 jazdil ako 13-ročný aj Peter Sagan so svojim bratom Jurajom.

Následne sa o velodróm nájomcovia aj mesto Prešov prestali starať. Areál bol neudržiavaný, „obývaný“ bezdomovcami a postupne upadal a chátral. Boli obavy z možnej likvidácie štadióna a celého areálu, nakoľko záujem o areál bol veľký - ale nie na športové využívanie. Opäť sa iniciatívy uchopil Ing. Juraj Kollár so svojim synom Milošom a niekoľkými pretekármi a funkcionármi bývalej TJ Lokomotíva Prešov a v roku 2012 založili nový cyklistický klub ŠK Velodróm Prešov. Postupne začali robiť nábor detí a talentovanej mládeže a aktívne sa zapájať do pretekárskej činnosti v rámci Slovenského pohára aj Majstrovstiev Slovenska a organizovania cyklistických pretekov.
Prelomové obdobie boli roky 2016 – 2017. Na výzvu predsedu klubu pána Kollára bývalým členom cyklistického oddielu Lokomotíva Prešov sa prihlásil s pomocnou rukou len Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH. Bývalý aktívny cyklista Lokomotívy Prešov, známy športový lekár a lekár olympijského tímu, aj keď už 30 rokov žijúci v Bratislave, na prešovskú cyklistiku a na rodné mesto Prešov nezanevrel. Vytvoril spojenie síl mesta Prešov s veľmi aktívnou pomocou a ochotou primátorky mesta Ing. Andreou Turčanovou, zastupiteľstvom mesta Prešov a prezidentom cyklistického zväzu Petrom Privarom. Začala sa revitalizácia dráhy, ktorá prebiehala od roku 2016 – dodávateľom bola firma CMR Prešov. Urobili sa technické opravy dráhy, montáž nových mantinelov, úprava plotov a terénu a splnili sa všetky podmienky na to, aby sa dňa 27. 5. 2017 konali Majstrovstvá SR v dráhovej cyklistike za účasti SZC a samotného prezidenta Petra Prívaru. Znova sa strihala páska, ktorá symbolizovala „znovuzrodenie“ a revitalizáciu velodrómu. Pásku strihali primátorka mesta Prešov pani Ing. Andrea Turčanová, prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, predseda klubu Ing. Juraj Kollár a manažér klubu MUDr. Branislav Delej. V ten istý deň sa konalo valné zhromaždenie klubu, kde sa funkcie predsedu klubu vzdal Ing. Juraj Kollár. Aj keď bol stále mimoriadne aktívny, odstúpil z dôvodu veku – vtedy dosiahnutých 77 rokov. Pracoval pre Prešovskú a Slovenskú cyklistiku 52 rokov! Za to bol aj ocenený Slovenským zväzom cyklistiky cenou za rozvoj Slovenskej cyklistiky a celoživotný prínos pre cyklistiku. Ing. Juraj Kollár bol jednomyseľne prijatý za čestného prezidenta cyklistického klubu ŠK Velodróm Prešov. Jeho nástupcom – novým prezidentom klubu bol zvolený jeho syn Miloš Kollár a manažérom klubu MUDr. Branislav Delej. Obaja v zmysle novoprijatých stanov sa stali konateľmi klubu. Od 2.10. 2020 sa stal prezidentom klubu doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH. a zároveň jediným štatutárom združenia a manažérom klubu Ing. Vít Šotík.

Okrem iných podujatí sa dňa 7.10.2017 konal na Prešovskej dráhe už piaty ročník podujatia „Prešovský kilometer“ pod záštitou primátorky mesta Prešov. Na ňom sa zúčastnila asi stovka cyklistov vo veku od 2 rokov do 65 rokov. Prešovský kilometer je spoločensko-športovou udalosťou, ktoré propaguje cyklistiku a jej rozvoj v rámci športu hlavne medzi mládežou.

Po dlhom a náročnom vyjednávaní sa podarilo dosiahnuť to, že od 1.1.2018 dostal celý areál velodrómu do dlhodobého prenájmu na 15 rokov od mesta Prešov športový klub ŠK Velodróm Prešov. Získali sme ďalšie investície na svoju činnosť a ďalšiu obnovu tohto „nášho“ športového stánku. ŠK Velodróm Prešov sa začal intenzívne starať o areál velodrómu, stálym zamestnancom a správcom areálu sa stal Jozef Delej, brat Branislava Deleja. Postupne velodróm po splnení všetkých požiadaviek získal od UCI v roku 2019 homologizačný certifikát na konanie podujatí najvyššej kvality C1 (Class 1). V roku 2018 sa uskutočnil prvý ročník medzinárodných pretekov Grand Prix Prešov kategórie C2. O rok neskôr v máji boli preteky Grand Prix Velodrom Prešov kategórie C2 a v auguste 2019 sme už usporiadali 2. ročník GP Prešov kategórie C1. Následne sa každý rok konali na velodrome všetky podujatia Slovenského pohára všetkých vekových kategórií vrátane kategórie ELITE ženy aj muži, majstrovstvá Slovenska všetkých kategórií, Grand Prix Prešov aj obľúbené podujatie na záver sezóny Prešovský kilometer. V roku 2021 sme zorganizovali okrem všetkých slovenských podujatí aj 4. ročník GP Prešov a 9. ročník prešovského kilometra. Mesto Prešov vďaka organizovaniu medzinárodných podujatí spoznali za posledné roky pretekári prakticky z celej Európy, Austrálie, Nového Zélandu, Laosu, Alžírska. Boli tu mnohí majstri Európy, sveta a olympijskí medailisti. Každý si chválil výbornú organizáciu a zabezpečenie pretekov, komisár UCI zakaždým ohodnotil podujatie najvyššou známkou.

V roku 2021 ŠK Velodrom pokračoval aj v práci s mládežou. Naši cyklisti absolvovali 42 pretekov v rámci Slovenska. Naši odchovanci Denis Hoza a Filip Merta reprezentujú v známych kluboch na Slovensku aj v Česku.

V roku 2022 sme opäť pokračovali v aktívnej činnosti. Dokončila sa oprava vonkajšej terasy s prestrešením, kde športovci aj návštevníci našli útulné miesto aj v prípade nepriaznivého počasia. Zorganizovali sa kompletne 4 kolá Slovenského pohára v dráhovej cyklistike všetkých vekových kategórií, vrátane majstrovstiev Slovenska. V dňoch 28.8.-29.8. 2022 sa konal 5. ročník Grand Prix Prešov, opäť pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej. Nasledujúci deň sa dokončilo posledné kolo Slovenského pohára. Bolo to posledné podujatie na velodróme, ktoré organizoval ŠK Velodrom Prešov. Z viacerých dôvodov sme sa rozhodli ukončiť našu činnosť pri prenájme velodrómu a dňa 31.8.2022 sme po vzájomnej dohode s mestom Prešov ukončili zmluvu o prenájme areálu. Za 10 rokov sme vybudovali z miesta pre bezdomovcov kvalitný športový areál so zázemím, certifikovaný medzinárodnou cyklistickou federáciou UCI na stupeň 1. Veríme, že mesto Prešov bude pokračovať vo zveľaďovaní tohto ojedinelého areálu na Slovensku a vyberie takého následníka, ktorý bude pokračovať v našej úspešnej práci. Úprimne im držím prsty!


Spracoval: MUDr. Branislav Delej
Bratislava, 1.9.2022