Prevádzkový poriadok

ŠK Velodrom Prešov

  1. Pri každom vstupe do areálu velodrómu sa telefonicky prihláste u správcu. 
  2. Termín tréningu si vopred dohodnite so správcom.
  3. Počas jazdy na bicykli ste povinní dodržiavať pravidlá dráhovej cyklistiky a povinne mať na hlave ochrannú prilbu.
  4. Jazdenie na velodróme je na vlastnú zodpovednosť, majiteľ nezodpovedá za prípadné úrazy alebo straty v priestoroch areálu.
  5. Dodržujte hygienické pravidlá a pokyny správcu.
  6. Počas pretekov dodržujte pokyny organizátorov.
  7. Hodiny pre verejnosť sú v pondelok, stredu a piatok od 13-17 hodiny. V prípade, ak sú tréningy klubov alebo preteky, hodiny pre verejnosť sú zrušené. Ak by bol záujem o využitie velodrómu počas víkendu, dohodnite si termín so správcom areálu.
  8. Je možné využívať aj ubytovacie kapacity v areáli velodrómu po dohovore so správcom v súlade s ubytovacím poriadkom.
  9. Je možné využívať služby areálu na organizáciu podujatí, spoločenských akcií, svadieb, osláv, karov a iných posedení s občerstvením.
  10. Je možné v areáli organizovať športové akcie podľa možností, požiadaviek a dohovore so správcom.